Logga in

X

Det är av yttersta viktigt att du aldrig bortser från uppgifter du fått från veterinär eller försummar att uppsöka veterinär för behandling på grund av något du läst, fått uppgifter om eller erhållit genom denna webplats. De tekniker som beskrivs här, på denna webplats eller på webplatser underställda Becare AB, är inte specifika utan allmängiltiga och kan inte appliceras på alla fall. Läsaren skall rådgöra med veterinär eller andra specialister, om tekniker och processer beskrivna på webbplatsen kan appliceras på specifika skador och fall. Vi utger oss inte för att ge veterinär råd utan beskriver i en lättläst form de informationer och offentliga uppgifter som finns inom ämnet. Vi utfäster inga garantier eller utlovar inget resultat utifrån bruket av de tekniker och processer som beskrivs på denna webbplats. Varken vi eller våra anställda, agenter, återförsäljare, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Vi ansvarar inte, eller gör utfästelser iform av några garantier av något slag, för eventuella resultat till följd av användningen av de förfaranden, processer och tekniker beskrivs på webbplatsen. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats.
För våra produkter gäller de garantier som återfinns under rubriken Köpvillkor i vår webshop.

Restriktioner
Du får ladda ner information från vår webbplats för ditt eget personliga bruk men får inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet utan vårt tillstånd.

Disclaimer
Never disredard professional veterinary advice or delay seeking veterinary treatment because of something you have read on or accessed through this web site. While the techniqus and methods described on this webbsite are drown from different research areas, this webbsite is not all inclusive on the subject matter and may not apply in all circumstances.  This website is not intended to offer veterinary advice. The reader should consult with professional advisors such as veterinarians and other competent authorities to determine whether the subject matter is appropriate for use in a specific instance. Neither owner of the website nor the author of the text assume any liability or make any guarantees of any nature for any outcome resulting from use of the procedures and techniqus described on the website.